Data konsekracji kościoła parafialnego: 20.06.1993

Odpust w kościele parafialnym: niedziela po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Wieczysta adoracja: 8 marca

Liczba mieszkańców: 2384, liczba wiernych: 2055

Ulice należące do parafii: 1-go Maja, Asnyka, Dworcowa, Głowackiego, Katowicka, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Leśna, Lubliniecka, Mickiewicza, Nowa, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Powstańców, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Wieczorka, Wojska Polskiego, Zielona, Żeromskiego

Kaplica: św. Maksymiliana Kolbego w Zakładzie Karnym w Herbach

Księgi metrykalne: parafia prowadzi księgi chrztów, ślubów i zgonów  od czerwca 1961 r.

Cmentarz: komunalny przy ul. Ogrodowej

Szkoły i przedszkola: Samorządowe – Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Herbach; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Z historii:

Ostropa – dzielnica Gliwic, 4 km na zachód od centrum. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 24 marca 1286 roku, kiedy to książę kozielsko-bytomski Kazimierz II lokował na prawie niemieckim wieś Roztropa. To przez tereny dzisiejszej Ostropy miał przebiegać szlak handlowy, pokonanie którego dla podążających nim kupców i handlarzy było utrapieniem. Stąd też pierwsza nazwa osady Utropa. W toku historii zmieniano ją na Roztropę, Ostroppę, Stroppendorf, aż po dzisiejszy zapis Ostropa.

Czasy najdawniejsze

Miejscem pamiętającym najdawniejszą historię Ostropy jest kościół pw. Św. Jerzego, datowany na rok 1340. Został spalony w czasie wojen husyckich, a w jego miejsce powstał obecny, wzniesiony około 1640 roku. W XVII wieku został częściowo zburzony przez Szwedów a odbudowany w latach 1667/ 68. Posiada drewnianą nawę główną konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce oraz wieżę i kruchtę konstrukcji słupowej. Murowane, późnogotyckie prezbiterium i zakrystię dobudowano w 1693 r. Polichromia i wystrój wnętrza są barokowe.

Okiem kronikarza

Do roku 1807 Ostropa jest ściśle związana z parafią Wszystkich Świętych w Gliwicach, do której miejscowość ta należała. Jesienia 1807 roku Ostropa otrzymała własnego proboszcza. O czasach, które nastąpiły później, działalności kolejnych proboszczów, ludzi świeckich zaangażowanych w życie kościoła i miejscowości czytamy w kronice parafii Ostropa, wydanej drukiem w 1997 roku. Kronika odnotowuje wprowadzenie Kongregacji Maryi, założenie trzeciego zakonu św. Franciszka, uporządkowanie i wspólne odbywanie tzw. Osterritu (Wielkanocnej procesji konnej), opisuje renowację kościoła w 1908r.. W końcu czytamy, że w I wojnie światowej Ostropa utraciła 120 mężczyzn. Niemcy nie były zwycięzcą. Nasi lojalni wojacy wracali do domu z rozczarowaniem i przygnębieniem. Mimo to, gmina ostropska powitał ich pięknym wieczorem wigilijnym, podczas którego chór kościelny wykonał Oratorium Bożonarodzeniowe Mullera.

Ostropy nie ominęły późniejsze ruchy powstańcze. Pierwsze i drugie Powstanie Śląskie przeszły tutaj bez większego echa. Trzecie spowodowało zamknięcie głównej drogi i osiedlenie się Polaków w budynku tzw. „starej szkoły”, która stała w centrum powstańczej zawieruchy i długo musiała czekać zanim przywrócono ją na nowo jej przeznaczeniu. 3 lipca 1922r. na Górny Śląsk wkroczyła reichswehra, której oddziały przemaszerowały również przez Ostropę. Nowy przebieg granic spowodował małą wędrówkę ludów. Ostropa pozostała w Niemczech.
W roku 1923 powstała polska szkoła mniejszościowa, a kronika parafialna odnotowuje msze i nabożeństwa zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Nowa świątynia

Warunki ekonomiczne były trudne, a wartość pieniądza spadała z dnia na dzień.
Mimo to w roku 1925 „z wielkim zaufaniem w Boga i godną uznania ofiarnością parafii” pod przewodnictwem ks. Leopolda Maruszczyka rozpoczęto budowę nowego kościoła pw. Ducha Świętego. „Stary drewniany kościółek św. Jerzego w Ostropie nie wystarczał już od dziesięcioleci, aby pomieścić stale powiększającą się liczbę wiernych. Pomieszczenie było zdolne pomieścić 500 – 600 wiernych, podczas gdy parafia powiększyła się do 3500 dusz” – donosi kronika parafii. Kościół wyposażony w nowe organy został poświęcony 25 września 1927 roku. W l928 r. wzniesiono nowy ołtarz, wstawiono ławki. Z Wrocławia sprowadzono dzwony, a witraże wykonano w Regensburgu. Odtąd stary kościółek stał opuszczony. W roku poświęcenia kościoła odsłonięto pomnik wojenny. Trzy tablice upamiętniały poległych i zaginionych w wielkiej wojnie światowej. Pomnik odrestaurowano w 1991 roku.
Świadectwem przeszłości Ostropy jest również kapliczka z rzeźbą św. Jan Nepomucena datowana na XIX wiek czy wieża ciśnień z przełomu XIX i XX wieku. Wśród zabudowań pozostaje wciąż wiele krzyży i kapliczek.

Autor: Michaela Ludwig