Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla Miejsca charakterystyczne dla Naszego osiedla

Plan śpiewania psałterzystów- marzec 2020

 

01.03.2020

08.03.2020

15.03.2020

22.03.2020

29.03.2020

So 18.00

 

Marek Kaczmarek

Paulina Ludwig

Ela Szymura

Ela Goldmann

Marek Kaczmarek

8.00

 

Patrycja Kampe

Marek Kaczmarek

Marek Kaczmarek

Patrycja Kampe

Kinga Święty

9.30

 

Ela Goldmann

Ewa Sosna

Krysia Szymura

Paulina Ludwig

Krysia Szymura

11.00

 

Ela Szymura

Ela Szymura

Patrycja Kampe

Marek Kaczmarek

Paulina Ludwig

16.00

 

Krysia Szymura

Krysia Szymura

Kinga Święty

Kinga Święty

Ela Szymura

Wielki Poniedziałek 06.04.                                                                                                                                  

Czyt.: Iz 42, 1-7; J 12, 1-11

18.30 1) Za ++ Alfreda Kałuża, jego rodziców i teściów, braci Emanuela i Alfonsa, siostrę Annę Marię, szwagrów Jana, Stanisława i Stefana, bratowe Gertrudę i Amalię, bratanka Joachima. 2) Za + Romualda Dziwisch w I rocz. śmierci. 3) Za + ojca Jerzego Wojtaszczyk, ++ z rodzin Magiera, Timler, Gilner, Wojtaszczyk, Wojtulek, Sosna, Foit i Jarzina.

 

Wielki Wtorek 07.04.                                                                                                                                       

Czyt.: Iz 49, 1-6; J 13, 21-33. 36-38

18.30 1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB, zdrowie i dary Ducha Św. dla rodziny Michalik. 2) Za ++ ciocię Irenę Parkhof, wujka Emila, dziadków Ludwig, pokrew.
3) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł., opiekę MB, zdrowie i dary Ducha Św. dla rodziny Kijas.

 

Wielka Środa 08.04.                                                                                                                                         

Czyt.: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25

18.30 1) Za ++ żonę Edwardę Dylong i jej rodziców. 2) Za ++ Antoniego Magiera, rodziców Brygidę
i Antoniego Magiera (od dzieci i wnucząt z Niemiec). 3) Za ++ Irenę Parkhof i jej męża Emila (od rodzin Jonda i Konieczny).

 

Wielki Czwartek 09.04.                                                                                                                                      

Czyt.: Wj 12, 1-8. 11-14; 1 Kor 11, 23-26; J 13, 1-15

18.00 Msza święta Wieczerzy Pańskiej: 1) Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
w intencji wszystkich duszpasterzy, kapłanów pochodzących z naszej parafii i związanych pracą z naszą parafią, za siostry zakonne pochodzące z Ostropy, za ++ kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne. 2) W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza: ministrantów, lektorów, marianek, animatorów, szafarzy Komunii św., organistek, kościelnych, wszystkich instytucji naszej parafii oraz jej dobrodziejów. 3) W intencji Apostolatu „Margaretka” prosząc o Boże bł. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych oraz w intencji kapłanów objętych tą modlitwą. 4) Za ++ Huberta i Edeltraudę Pszczółka (od rodziny Ludwig).

 

Wielki Piątek 10.04.                                                                                                                                       

Czyt.: Iz 52, 13-53, 12; Hbr 4, 14-16; 5, 7-9; J 18, 1-19, 42

15.00 Droga Krzyżowa.

18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

 

Wielka Sobota 11.04.                                                                                                                                       

Czyt.: Rdz 1, 1-2, 2; Rdz 22, 1-18; Wj 14, 15-15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Ba 3, 9-15, 32-4, 4; Ez 36, 16-17a. 18-28; Rz 6, 3-11;

Mt 28, 1-10

18.00 Wigilia Paschalna: 1) W intencji Parafian. 2) W intencji żyjących i za ++ członków Róż Różańcowych. 3) Do Bożego Miłosierdzia o ustanie pandemii, w intencji chorych o zdrowie oraz w intencji lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia o potrzebne łaski.

 

Niedziela 12.04.                                                                                                 Zmartwychwstanie Pańskie

Czyt.: Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; J 20, 1-9

8.00 1) Za ++ rodziców Rutę i Henryka Kaiser, dziadków Kaiser i Klyszcz, Jadwigę Tam, pokrew., dwczc. 2) Za ++ męża Engelberta Hajok, rodziców, ++ z rodzin Hajok, Szydło i Pech.

9.30 1) Za ++ dziadka Franciszka Szombierski w XX rocz. śm., babcię Klarę Szombierski w XV rocz. śm., ojca Waltra, brata Roberta, pokrew. Szombierski i Wieczorek. 2) Za + Huberta Pszczółka
(od chrześniaków Bernadety i Henryka z rodzinami).

11.00 Za + Zbigniewa Bartkowiak (od współpracowników syna). Chrzest: Hanna Elżbieta Kamińska

15.00 Nieszpory wielkanocne.

 

Poniedziałek 13.04.                                                                                                                                              

Czyt.: Dz 2, 14. 22b-32; Mt 28, 8-15

10.00 1) Za ++ rodziców Józefa i Gertrudę Różański, Franciszka Makosz, męża Alojzego, szwagra Stefana, siostrzenicę i jej męża, pokrew. Różański, Makosz i Święty. 2) Za ++ męża i ojca Ryszarda Buraczyński, rodziców Brygidę i Gerarda Piec, teściów Natalię i Jana Buraczyński. 3) Za + Waltra Beigel w I rocz. śmierci.

Zachęcamy do uczestniczenia we Mszach świętych oraz liturgii Wielkiego Tygodnia transmitowanych przez środki masowego przekazu: telewizja, radio, Internet.

  • Transmisje Mszy św. z naszego kościoła – facebook.com/parafiaostropa/:
   • dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00 (w tym czasie kościół jest zamknięty);
   • Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środa Msza św. o godz. 18.30.

Celebracje Wielkiego Tygodnia:

   1. Wielki Czwartek – Msza św. Krzyżma w katedrze bez udziału kapłanów i wiernych; Msza św. Wieczerzy Pańskiej transmitowana przez środki masowego przekazu; u nas transmisja o 18.00; nie ma adoracji w Ciemnicy;
   2. Wielki Piątek – Droga Krzyżowa i obrzędy Męki Pańskiej przez środki masowego przekazu; u nas transmisja o 15.00 Droga Krzyżowa i 18.00 liturgia Męki Pańskiej; nie ma adoracji przy Bożym Grobie i ucałowania krzyża;
   3. Wielka Sobota – nie ma wspólnego błogosławieństwa pokarmów w kościele; wierni otrzymają obrzęd błogosławieństwa pokarmów do przeprowadzenia w rodzinach; nie ma adoracji przy Bożym Grobie i ucałowania krzyża; Liturgia Wigilii Paschalnej przez środki masowego przekazu; u nas transmisja o godz. 18.00;
   4. Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – Msza św. z rezurekcją o godz. 7.00, druga msza święta o godz 10.00 nieszpory o godz. 15.00;
   5. Poniedziałek Wielkanocny – Msza św. o godz. 10.00; wielkanocna procesja konna zostaje przeniesiona na inny termin.
   6. Przyjmujemy Komunię św. duchową; w czasie Mszy św. transmitowanej z naszego kościoła odmawiana jest modlitwa Komunii duchowej.
   7. Intencje Mszy św. są odprawiane w danym dniu bez udziału wiernych. Ofiarę za Mszę św. można składać w kancelarii w godzinach urzędowania lub u księdza, w czasie dyżuru w zakrystii.
   8. Zachęcamy do modlitwy w domach oraz w kościele. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 8.00-18.00. W kościele nie może przebywać równocześnie więcej niż 5 osób!!!!! BARDZO proszę o przestrzeganie tego nakazu!!!
   9. Okazja do sakramentu pokuty codziennie w zakrystii: 8.00-9.00 i 17.00-18.00.
   10. Z przodu kościoła, przy ambonie można odebrać „Gość Niedzielny” w prenumeracie oraz nabyć  prasę katolicką.
   11. Kancelaria czynna: poniedziałek, środa 7.30-8.00 oraz wtorek 16.00-17.00.
   12. Prosimy o śledzenie na bieżąco wiadomości, które ukazują się na stronie parafialnej: www.ostropa.pl oraz na facebook-u.
   13. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć naszą Parafię od strony materialnej, proszę o wpłaty na konto parafii: Rzymskokatolicka Parafia Ducha Św., ul. Nauczycielska 1, 44-151 Gliwice, nr konta: 81 1240 1343 1111 0000 2359 4030. Dziękuję wszystkim, którzy już wsparli parafię finansowo!

 

Łączymy się z Wami duchowo i błogosławimy na całe Triduum Paschalne

oraz Święta Zmartwychwstania Pańskiego!

 

WYTYCZNE Z DEKRETU BISKUPA GLIWICKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2020 ROKU

dotyczące przedświątecznego sakramentu pokuty

 

1.     Drugie przykazanie kościelne mówi o spowiedzi „przynajmniej raz w roku”. Nie oznacza to, że musi być odprawiona przed Świętami Wielkanocnymi. W związku z tym, że nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna, wyrazem duszpasterskiej troski niech będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem ogłoszonych obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi będzie zakrystia, wejście od zewnątrz. Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem.

2.     Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności, wierni są uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania, jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe.

3.     Po ustaniu pandemii będzie zorganizowana spowiedź indywidualna i wtedy wyznajemy także grzechy, które mieliśmy przed spowiedzią nadzwyczajną.

Friday the 10th. Parafia Ostropa.